Universe Buddha 佛说宇宙真谛 Blog

因海玉尊圓寂 法體神變成金剛不壞身—-兼記因海聖僧二三事

因海玉尊圓寂 法體神變成金剛不壞身—-兼記因海聖僧二三事

因海長老是一位大行隱者,可是有許多證量甚高的寺廟住持,是祂的門下弟子,主持聯合國際世界佛教總部的主考,金扣三段的旺扎上尊也是祂的弟子,金剛陣聖考正是因海玉尊(太尊)傳給旺扎上尊的法。長老數十年前西遷美國,密行修煉,修證的成果在其圓寂後示顯於眾佛子前,以圓寂的殊勝示現,廣度眾生成佛道。更以其圓寂的殊勝成就事蹟,示現了祂在南無第三世多杰羌佛處,所學的法是至高頂聖的。

世界著名藝術大師、中國畫巨匠 義雲高大師(H.H.第三世多杰羌佛)獲英皇家藝術學院 頒授崇高頭銜及證章證書 推崇他對世界藝術的卓越貢獻

因此,義雲高大師是英國皇家藝術學院建院以來一直期待而未能獲得的傑出藝術人物,今天終於獲得,這是皇家藝術學院一大幸事。本院擁有院士一百名,但是二○○多年來一直沒有人擔任上述FELLOW,義雲高大師是該院第一位FELLOW,這一崇高職稱是為世界最傑出著名的藝術家授稱的。

《解脫大手印》— 必須要看懂的前導文

我提醒修行學佛的人在重財、重法、選師三個方面要特別注意啊!要找到真正的聖德是太難了,拿《解脫大手印》中宣說的有關邪惡知見和錯誤知見去對比,自然就會見真假,我就是受到師父第三世多杰羌佛的勝義內密灌頂境行,加之依於精華之寶的兩重菩提心修持,又認清了《解脫大手印》法本中說的邪惡知見和錯誤知見,才有今天這一點自利利他的成就。

第三世多杰羌佛說《世法哲言》

第三世多杰羌佛的成就是驚世駭俗的,可以說舉世無雙,受到人們敬重的,僅憑他獲得的獎就非常之多,只在二O一一年就獲得了馬丁路德金獎及世界和平獎,並成為世界上唯一擁有佛陀日的佛陀,美國華盛頓市長葛瑞於二O一一年一月十九日行文宣布了這定性。

這些不是我們空洞玄說的,而是依據當今世界大聖德仁波且、法王高僧們的文證,站在因果業報的立場,以認真嚴肅的態度所講的真實負責的話。

新年說法:我身口意都符合真修行嗎?能成就解脫還是遭惡業苦果?

新年說法:我身口意都符合真修行嗎?能成就解脫還是遭惡業苦果?

我真感謝他,他今天來鍛煉我,讓我能在這個時間受到磨煉,我沒有生氣,我沒有動無明,哎呀,我的恩人啊。這樣一想的話,十方諸佛菩薩都喜歡你了,說:真了不起,此人可以成為聖者,立刻證道,讓他得到五通。當然,先得五通,最後才得六通嘛。因為祂放心你了,祂知道你成就不會害人了。

美加州及舊金山首長公佈 三月八日為義雲高大師日

美加州及舊金山首長公佈 三月八日為義雲高大師日

世界唯一達到全方位最高成就之大師—義雲高大師,為表揚其至高的成就及對整個世界的多方面之貢獻,於西元二OOO年三月八日加州州長格瑞戴維斯(GRAYDAVIS) 及舊金山市長威利布朗(WILLIE L. BROWN, JR)特代表州府及市府將此日定為義雲高大師日。

第三世多杰羌佛辦公室 第五十九號公告 (11/23/2020)

第三世多杰羌佛辦公室 第五十九號公告 (11/23/2020)

正如旺扎上尊說:‘我佛陀恩師至高無上,豈是我等初聖可妄品法論?況乎赤小無知,上杵無力,凡殼未脫,初聖未登,身心業縛,自當審之慎行修習,護法爲務。’上尊已達上超30段大力王尊者,都如此示小,汝之相比,一段難超,實乃可憐至極,有何資格品評佛義?”

第三世多杰羌佛辦公室 第五十八號公告 (07/24/2020)

佛弟子們都在南無羌佛處學到了大法,如因海聖僧、祿東贊上尊、旺扎上尊、印昌上尊、開初教尊等等,個個都成了聖德,在世界上目前還沒有找到一個有名有姓的人能達到他們的成就,因爲他們是經過勝義擇決佛菩薩認可,符合教法的“佛弟子”,才得授大法的,故南無羌佛不是無法可傳給“佛弟子”,而是無法可傳給“師弟子”,因爲“師弟子”失掉了根本,南無羌佛想傳也傳不了,源於本尊佛菩薩不予接收!